ถุงขาวนม

เป็นถุงที่เหมาะสำหรับการบรรจุดินและปุ๋ย  
Visitors: 75,680